Để có thể tự đăng tải phim – clip và sử dụng các dịch vụ của Phim14, người sử dụng bắt buộc phải đăng ký tài khoản và các thông tin về chủ sở hữu tài khoản. Link đăng ký thành viên chỉ được mở ở 1 số thời điểm nhất định trong năm (khi nào nút ĐĂNG KÝ trên website khả dụng). 

Quy định về tài khoản:

- Tên tài khoản gồm các ký tự bằng chữ cái không dấu, chữ số, dấu gạch dưới.

- Khi tạo lập tài khoản điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi thực hiện đăng ký.

- Khi đăng ký, người dùng cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản. Chúng tôi chỉ hỗ trợ giải quyết tranh chấp mà không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của khách hàng.

- Email của tài khoản là email được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật email và sử dụng email để đăng ký trong hệ thống.

 

Quy định upload

- Không có nội dung phản động.

- Không có liên quan đến tôn giáo, chính trị.

- Không có tính chất bạo lực, khiêu dâm.

- Không có ngôn ngữ văng tục, khiếm nhã.

- Không có tính chất nhục mạ người khác.

- Chất lượng video không đúng định dạng quy định.

- Video đã tồn tại trên hệ thống.